40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

Welkom

Welkom op de weblog van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren Blaricum en Eemnes. De gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum en Eemnes werken al 40 jaar samen om projecten in de Derde Wereld te steunen.

Het is een oeroude christelijke traditie om in de 40 dagen voorafgaand aan Pasen sober te leven en oog te hebben voor de minderbedeelde medemens. Tijdens die periode, die begint met Aswoensdag, brengt de werkgroep Interkerkelijke 40-dagenaktie, bestaande uit leden van de aangesloten kerken, een of meer projecten onder de aandacht waarvoor gecollecteerd wordt.

Met deze weblog willen wij niet alleen de lopende projecten onder de aandacht brengen en verantwoording afleggen over eerder gerealiseerde projecten. Wij willen ook graag de mooie en dankbare reacties op de steun, die wij namens u konden geven, samen met u delen.