40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


De interkerkelijke 40-dagenaktie luidde succesvol de BEL voor ’n Rondavel

“Wij luiden de BEL voor ’n rondavel” was ons motto voor de vastenactie 2016 en door uw donaties luidt de schoolbel weer voor veel kansarme kinderen, van een zwaar door aardbevingen getroffen bergdorpje in Nepal tot aan een krottenwijk in Zuid-Afrika.

In het Isibindi-Safe Park in Duncan Village (Zuid-Arika) is men meteen met de bouw van een nieuwe rondavel gestart om voor het regenseizoen klaar te zijn. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen voor de allerkleinsten aangeschaft (zie ook: safe-park-dankbrief-juni-2016).

Toen wij Father Roberto het goede bericht overbrachten, dat hij met de bouw van het eerste schoollokaal voor zijn ecologische landbouwschool in Panama kon starten, was hij net opgenomen in het ziekenhuis in Santiago. Het gaat gelukkig nu weer goed met hem en hij gaat nu op de voor hem kenmerkende wijze voortvarend aan de slag om de ca. 50 gezinnen in een verafgelegen streek in Panama te helpen in hun dagelijks onderhoud te voorzien door scholing in o.a. de bosbouw en bijenteelt.

De stichting Vrienden van de Rajan Memorial School heeft passende winterkleding en schoenen kunnen aanschaffen, zodat 200 kinderen in het door aardbevingen zwaar getroffen bergdorpje Likhu in Nepal warm gekleed naar school konden.

Wij hebben ook onze studentes in Nepal kunnen helpen, door goede huisvesting in een veilige omgeving, waarvoor de stichting Caring Unites garant staat, en door het voor Amrita en Rejina mogelijk te maken om verder te studeren.

Ook stichting Child hebben wij dit jaar weer kunnen steunen, waardoor ruim 50 door aids verweesde kinderen in Tanzania naar school kunnen gaan.

Tenslotte hebben wij Sjoerd Weiler kunnen helpen om zijn Tanjilife Nursery project in Gambia af te ronden. De bouw van het schooltje viel helaas duurder uit dan gepland en wij hebben nu het ontbrekende bedrag alsnog aan hem kunnen overmaken (zie ook dankbrief-gambia-mei-2016) .

Wij willen iedereen, die heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van deze projecten, uit naam van de personen die zich hiervoor geheel belangeloos inzetten, hartelijk danken.

Voor de volledige financiële verantwoording zie: verantwoording-40dagenaktie2016-tekst  en balans-08-08-2016 en inkomsten-uitgaven-2015-2016


Een reactie plaatsen

Home

Artikel BEL Nieuws jan. 2016

Artikel BEL Nieuws jan. 2016

40 JAAR 40-DAGENAKTIE

Welkom op de weblog van de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren Blaricum en Eemnes. De gezamenlijke kerken van Laren, Blaricum en Eemnes werken al 40 jaar samen om projecten in de Derde Wereld te steunen.

Het is een oeroude christelijke traditie om in de 40 dagen voorafgaand aan Pasen sober te leven en oog te hebben voor de minderbedeelde medemens. Tijdens die periode, die begint met Aswoensdag, brengt de werkgroep interkerkelijke 40-dagenaktie, bestaande uit leden van de aangesloten kerken, een of meer projecten onder de aandacht waarvoor gecollecteerd wordt.

Met deze weblog willen wij niet alleen de lopende projecten onder de aandacht brengen en verantwoording afleggen over eerder gerealiseerde projecten. Wij willen ook graag de mooie en dankbare reacties op de steun, die wij namens u konden geven, samen met u delen.

Lees hier het artikel: http://paper.belnieuws.nl/open/593590f0/11a-74661-veertig-jaar-mensen-gelukkig-maken-met-40-dagenaktie-#p11

 

Onder het motto “Wij luiden de BEL voor ’n rondavel” hebben wij ook voor 2016 voor een aantal projecten gekozen.

40DAGEN_Poster2016.indd

 

Projecten die bijdragen aan goed onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen. Gezinnen die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven.

Het zijn de kinderen immers die met het krachtige wapen wat onderwijs heet hun dorp of gemeenschap op positieve wijze kunnen veranderen. En een betere toekomst kunnen bieden aan hun kinderen en kleinkinderen.

 

Dit jaar hopen wij de volgende projecten met uw steun te kunnen realiseren (voor een volledige beschrijving zie onze folder 2016 of ga naar “Actueel”):

  • Een rondavel (soort Afrikaanse hut) om door HIV/aids verweesde kinderen uit een krottenwijk in Zuid-Afrika een stukje veiligheid te bieden.
  • Een landbouwschool voor de kinderen in de bergen van Panama.
  • Winterkleding voor schoolkinderen in Likhu, een zwaar door de aardbeving getroffen bergdorp in Nepal.

Dankzij uw hulp hebben mensen een toekomst. Mogen zij op uw hulp blijven rekenen?