40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

Door Zonkracht schoon Water

Al meer dan 45 jaar voert de interkerkelijke 40-dagen-aktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in ontwikkelingslanden gerealiseerd.

Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van duurzaam schoon water en lokale landbouwverbetering.

Een waterpomp op zonne-energie voor de Tanji Life Nursery School in Gambia

In 2015 hebben wij actie gevoerd voor een nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia. Gambia behoort tot de armste landen ter wereld. De openbare scholen liggen ver weg, in de grote plaatsen, en openbaar vervoer is er niet of nauwelijks en bovendien voor veel gezinnen onbetaalbaar. Slechts 55% van de bevolking geniet of heeft enige vorm van onderwijs genoten.

Om deze kansarme situatie te doorbreken, heeft dhr. Bakary Kanyi in 2008 een basisschooltje opgezet in een compound in Tanji, een vissersplaatsje aan de kust van Gambia. Bij de start in 2008 telde het schooltje 16 leerlingen, maar inmiddels was dit aantal al uitgegroeid tot 86 leerlingen en 5 leerkrachten. Het oorspronkelijke schoolgebouwtje was echter door termieten aangetast en dreigde ernstig in verval te geraken. Met uw steun is het schoolgebouwtje in 2016 opnieuw opgebouwd. Dit keer van deugdelijk materiaal, zodat het nu bestand is tegen vraatzuchtige termieten.

Het streven was dat de school binnen enkele jaren toegang zou bieden aan 150 leerlingen, maar dit aantal is nu uitgegroeid tot maar liefst 400 leerlingen.

Een lid van onze werkgroep was het afgelopen jaar in Gambia en heeft toen ook deze school bezocht, waar haar een hartverwarmend onthaal wachtte. Zij werd rondgeleid door een trotse directeur Bakary Kanyi, maar toen kwam ook ter sprake, dat er nog een grote wens was.

De school beschikt namelijk niet over een eigen watervoorziening. Schoon (drink)water moet men nu bij een verderop gelegen moskee halen. Geen gemakkelijke situatie dus.

Graag willen wij nu met uw steun ervoor zorgen, dat de school een eigen door zonne-energie aangedreven waterpomp krijgt.

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal

In 2021 hebben wij actie gevoerd voor de Stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van, de uit Blaricum afkomstige, Nelleke Alders, dit keer voor een ontwikkelingsproject in Bandar Jhula. Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle van het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver van de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor hen niet beschikbaar.

Met uw steun heeft de stichting trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt kunnen realiseren. Een kostbare aangelegenheid, omdat het niet alleen om 3 trainers, lesgeld en materiaal ging, maar er ook gezorgd diende te worden voor eten en drinken voor 20 groepen van elk ten minste 50 alle cursisten.

Inmiddels heeft de stichting, mede door uw bijdrage, ook al 65 handpompen in het gebied geplaatst voor drinkwater. Er zijn echter nog steeds verder weg wonende dorpelingen, die nog water uit vennen en riviertjes moeten halen. Zwaar en tijdrovend werk en het water is verre van schoon.

Ook het gevaar van dorstige wilde dieren uit het Chitwan National Park, zoals tijgers, rhino’s, beren en olifanten is groot.

Graag willen wij er nogmaals aan bijdragen, dat er meer waterpompen in dit gebied geïnstalleerd kunnen worden.

Verbetering lokale landbouwproject door Stichting Ton Memorial School Sailung

In 2021 hebben wij, onder het motto Moeder en Kind, onze Zorg, uw steun gevraagd voor de realisatie van een medische steunpost en geboortecentrum in Sailung. Dankzij uw gulle bijdragen verwacht de stichting Ton Memorial School Sailung al de komende maanden met de realisatie van dit ambitieuze project te kunnen beginnen. De VDC (Village Development Committee) heeft al grond beschikbaar gesteld en deze ook geëgaliseerd, en ook een zandweg ernaartoe aangelegd. En door de lokale bevolking is er ook al een waterleiding gegraven.

Dit project maakt onderdeel uit van een 3-jarenplan, om de sociale en economische situatie van kinderen en volwassen in Sailung te verbeteren. Naast gezondheid (medisch steunpunt en geboortecentrum) wil de stichting ook educatieve programma’s voor volwassenen opstarten, zoals lezen en schrijven, naailessen, kennis van internet en landbouw kennisoverdracht. Maar ook het verbeteren van de lokale landbouw is een belangrijk onderdeel van het 3-jarenplan. Indien mogelijk zouden wij ook aan dit project willen bijdragen voor b.v. opzetten proeflocaties, plantmateriaal en specifiek gereedschap.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.

Helpt u ons hen te helpen?

Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93 

of scan de QR-code voor uw bijdrage

Reacties zijn gesloten.