40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

Verantwoording

Verantwoording 40-dagenaktie 2022

 door 40dagenaktie

Voor 2022 heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun gevraagd en ook weer ruimhartig gekregen voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal onder het motto:

Moeder en kind, onze zorg.

Een medische steunpost en geboortecentrum in Sailung

Wij brengen u nog even in herinnering, dat Sailung onderdeel uitmaakt van Shailungeshwar, een samenwerkingsverband van 8 dorpen in het Dolakha-district in de Janakpur-zone in het noordoosten van Nepal. Het gebied beslaat 100 km2 en telt ruim 13.000 inwoners. Met steun van Unicef is er een klein medisch (nood)steunpunt geopend met beperkte openingstijden. Voor echte medische zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 à 4 uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck).

Nu er mede door uw steun een mooi schoolgebouw door de Stichting Ton Memorial School Sailung is gerealiseerd, heeft het dorp-ontwikkelingscomité gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een uitgebreider medisch steunpunt annex geboortecentrum, met 6 kamers voor medische- en bevallingsondersteuning, tijdelijke opname en voor het verblijf van de medische staf. Een perceel rijksgrond in de omgeving van de school is hiervoor beschikbaar.

Het doel is continu, 24 uur per dag, medische zorg voor de circa 3.000 inwoners van Sailung en directe omgeving. Ook zal de lokale overheid borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle exploitatiekosten.

Voor de afbouw van de school heeft de Stichting Ton Memorial School voldoende fondsen binnengekregen, maar voor de realisatie van het medisch steunpunt annex geboortecentrum heeft men ons dus weer gevraagd of wij hen hierbij financieel kunnen ondersteunen.

Door uw gulle bijdragen hebben wij de stichting nu het mooie bedrag van € 25.000,– kunnen toezeggen. Op onze toezegging ontvingen wij de volgende reactie van een blij verraste Jan Post (uit Blaricum afkomstig en vrijwilliger bij de stichting): “Misschien ook mooi om te melden is dat we al een principe toezegging hebben van de Wilde Ganzen dat deze ons vervolgprojecten gaan ondersteunen met een bonus van 50%. De donatie Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes van € 25.000 wordt daarmee tot € 37.500 verhoogd. Wat een super start.”

De stichting is de afgelopen maanden nog druk geweest met het afronden van nog lopende zaken rond het schoolgebouw (o.a. het invoeren en lossen van een container met geschonken schoolmeubilair en lesmateriaal bleek een enorme en tijdrovende klus). Maar men verwacht nu voor het eind van het jaar aan de slag te kunnen gaan, als de locatie door de plaatselijke autoriteiten bouwrijp is gemaakt.

Ook hebben wij via de stichting Caring Unites in Nepal de alleenstaande moeder van Nishan en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij het schoolgeld 4 jaar hebben gesponsord, in het afgelopen corona-jaar nog financieel kunnen ondersteunen.

Als werkgroep van de interkerkelijke 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden.
Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Financiële verantwoording 2022

Verantwoording 40-dagenaktie 2021

                                             

Ondanks dat er ook dit jaar in de 40-dagentijd door de corona-uitbraak helaas geen kerkdiensten gehouden konden worden bent u, parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes, ons niet vergeten.
Voor 2021 hebben wij uw steun gevraagd voor een ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in Tanzania onder het motto: Bouwen aan een betere Toekomst.

      

Een toiletgebouw voor het kleuterschooltje in Tanzania

In juli 2017 heeft Stichting Mzee Kambee met uw hulp een kleuterschool kunnen bouwen voor de Maasai kinderen in het dorp Nadanya in Tanzania. De bouw van de kleuterschool is in oktober 2018 naar volle tevredenheid afgerond en in gebruik genomen.

Ruim 30 kinderen uit Nadanya en omliggende dorpen maken met veel plezier gebruik van de kleuterschool.

Eind vorig jaar ontvingen wij van Stichting Mzee Kambee een aanvullend verzoek om de kleuterschool te voorzien van een dubbel toiletgebouw en om het schoolterrein te omheinen met een hekwerk. Na onze toezegging is men in maart 2021 meteen aan de slag gegaan om voor het nieuwe schooljaar klaar te zijn. In augustus 2021 heeft men de werkzaamheden van het toiletgebouw en het hekwerk inderdaad kunnen afronden.


De kleuterschool voldoet nu aan alle eisen van de Tanzaniaanse overheid.

De kinderen uit Nadanya zeggen: ASANTE SANA! Hartelijk dank voor uw hulp.

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal

Zoals eerder vermeld, heeft de stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van, de uit Blaricum afkomstige, Nelleke Alders zich het lot aangetrokken van de inwoners van Bandar Jhula. Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle van het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver van de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor hen niet beschikbaar.

De uitvoering van het ambitieuze plan van de stichting CWON, betere drinkwatervoorziening en scholing voor deze bevolking, heeft helaas ernstige vertraging opgelopen. Niet alleen heeft de Delta-variant van het Covid-19 virus in dit gebied hard toegeslagen, maar ook heeft zware regenval, met grote aardverschuivingen als gevolg, ervoor gezorgd dat wegen voor langere tijd onbegaanbaar waren geworden.

De stichting heeft hier wel noodhulp in de vorm van voedselvoorziening kunnen verlenen.

De laatste berichten zien er echter hoopvol uit. Naar verwachting zullen nu binnen afzienbare tijd meer handpompen voor schoon drinkwater geïnstalleerd kunnen worden.

En ook de trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt aan 20 groepen van 50 personen zullen nu binnenkort gegeven kunnen worden.

De stichting Caring Unites in Nepal laat weten dat het goed gaat met Nishan en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij het schoolgeld sponsoren.

Tenslotte ontvingen wij van de stichting Ton Memorial School Sailung een terugkoppeling, die wij graag met u willen delen. Ondanks dat de materiaaltoevoer door de strenge lock-down begin mei helemaal stagneerde, is er met man en macht doorgewerkt. En zij zijn nu blij en trots, dat de eerste fase van het schoolproject eind juni is afgerond. Zodra de scholen weer open mogen, zullen de eerste lessen in het prachtige nieuwe gebouw kunnen worden gegeven. In 9 maanden is mede door uw steun een geweldig resultaat gerealiseerd.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Verantwoording 40-dagenaktie 2020

Ondanks dat er in de 40-dagentijd door de corona-uitbraak geen kerkdiensten gehouden konden worden bent u, parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes, ons niet vergeten.

Dankzij uw onverminderde bijdragen heeft de Interkerkelijke 40-dagenaktie ook dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.

Onder het motto Met School meer Toekomst vroegen wij uw steun voor de Stichting Ton Memorial School Sailung, die een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Nepal wil realiseren.

De stichting heeft door onze donatie nu voldoende fondsen binnen om dit ambitieuze project op te starten en de officiële bouwaanvraag is inmiddels door Krishna ingediend. Geen eenvoudige zaak in Nepal. Om u een idee te geven: Het is drie uur lopen naar het dichtstbijzijnde dorp met snel internet om alle vereiste paperassen binnen te halen. Gelukkig kreeg Krishna op de terugweg een lift. Thuis alle benodigde documenten invullen en vervolgens deze met de bouwtekeningen indienen bij het dichtstbijzijnde officiële kantoor, dat ook weer op een uur afstand lopen is en waar al een lange rij wachtenden staat.

Ook in Nepal heeft men te maken met strenge corona-maatregelen. Hierdoor had het verplaatsen van de oude schoollokalen, nodig om de bouwgrond voor de nieuwe school vrij te maken, enige vertraging opgelopen. Maar men was toch nog net op tijd klaar voor juli, toen alle scholen in Nepal na 3 maanden lockdown weer opengingen.

Men kan nu verder en de aanbesteding voor de bouw heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij gekozen is voor lokale bouwers.

Hierbij een impressie van het schoolgebouw, dat in 2 fases gerealiseerd gaat worden.

Fase 1 in de periode 2020 – 2021: 8 lokalen en fase 2 in de periode 2023 – 2024 nog eens 4 lokalen.

Verder hebben wij de stichting Caring Unites in Nepal, naast het schoolgeld voor twee leerlingen, nog een extra bijdrage kunnen geven voor de aanschaf van voedselpakketten. Doordat Nepal vanwege Covid-19 sinds eind maart in volledige lockdown was gegaan, kwamen veel mensen per direct zonder werk te zitten. Daar het veelal om mensen gaat uit de armste regio’s, die voor werk naar Kathmandu zijn gekomen, konden ze geen beroep doen op eventuele gemeentelijke voorzieningen en een sociaal vangnet zoals in Nederland is er niet. Dankzij uw steun heeft Caring Unites nog eens 42 families kunnen helpen met voedselpakketten, waarmee ze ongeveer 3 weken mee vooruit konden.

Voorts hebben wij ook nog een bijdrage kunnen leveren aan het zonnepanelen-project van Pater van Wegen, waardoor de school in Friersdale minder afhankelijk wordt van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk bijna dagelijks) uitvalt.

Tenslotte ontvingen wij van de stichting Mzee Kamabee een terugkoppeling, die wij graag met u willen delen. Hoewel er in Tanzania geen lockdown tijdens de corona-uitbraak was, werden wel alle scholen gesloten en de studenten naar huis gestuurd. In Nadanya en omstreken hebben de oudere studenten tijdens deze periode de jongere kinderen in kleine groepjes geholpen bij het huiswerk maken, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van de door ons geschonken kleuterschool.

Als werkgroep van de Interkerkelijke 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe, dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enig doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

—————————————————————————————-

Verantwoording 40-dagenaktie 2019

Schoon drinkwater voor de inwoners van Sheini.

De dorpsbewoners genieten volop van hun eigen waterpomp midden in het dorp

Dankzij de onverminderde bijdragen van parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes heeft de Interkerkeliijke 40-dagenaktie dit jaar opnieuw een aantal projecten in de Derde Wereld kunnen ondersteunen.

Onder het motto “Schoon water, bron voor een beter bestaan” is er actie gevoerd voor een waterput en een irrigatiesysteem, alsmede verbetering van de sanitaire voorzieningen in Sheini, een dorp in Ghana op de grens met Togo, waar met uw steun vorig jaar ook al een bamboeplantage is gerealiseerd. De bamboe groeit erg goed en de eerste planten kunnen al eind volgend jaar geoogst worden. Dan kan er ook mee gebouwd worden.

Daar schoon drinkwater het grootste probleem voor de inwoners van Sheini vormde, is de Stichting Barbarugo direct na onze toezegging hiermee al aan de slag gegaan en is er begin dit jaar een waterput met pomp in het midden van het dorp verrezen.

Ook met de aanleg van het irrigatiesysteem was haast geboden, om voor het begin van het regenseizoen hiermee klaar te zijn. Door de rivier af te buigen, wordt tijdens het regenseizoen het overtollige water nu naar een laag punt net buiten het dorp gestuurd, waar het in een groot bassin wordt opgevangen. Hierdoor loopt het dorp in het regenseizoen niet meer onder water en hebben de mensen voor het eerst in hun leven ook in het droge seizoen beschikking over water om de akkers te besproeien, maar ook om bijvoorbeeld de was te doen. De kosten voor dit project zijn uiteindelijk hooger uitgevallen dan oorspronkelijk beraamd, omdat de grond te hard was om met mankracht te bewerken en er dus dure machines van buitenaf eraan te pas moesten komen. Maar dankzij uw bijdragen hebben wij ook deze meerkosten kunnen vergoeden.

Tot grote verrassing van Barbarugo, of misschien wel door hun bemoeienissen in Sheini, staat het dorp nu ook bij de (regionale) overheid op de kaart. Niet alleen de verpleegpost, maar ook de inwoners van het dorp hebben inmiddels een eigen toiletvoorziening gekregen, zodat men niet meer bij nacht en ontij de bosjes in hooeft om zijn/haar behoefte te doen. Hierdoor hebben wij meer armslag gekregen voor verbetering van de inrichting en uitbreiding van de verpleegpost, waaraan momenteel nog hard gewerkt wordt.

Voor de volledige verantwoording zie het overzicht inkomsten-uitgaven 2018-2019, de balans 15-9-2019 en de verantwoording 40-dagenaktie 2019 (tekst).

Verantwoording 40-dagenaktie 2018

Onder het motto: Bamboe, méér dan een plant……hadden wij voor 2018 als hoofdproject gekozen voor een bamboeplantage voor Sheini in Ghana. Ons streven was een plantage van 4 hectare te verwezenlijken, maar uiteindelijk hebben we de Stichting Barbarugo 6 hectare kunnen toezeggen. Zie ook: http://barbarugo.org en http://tiny.cc/bamboe.

Sheini transport stekjes blijft steken

18-09-06 Transport van bamboestekjes blijft in Sheini steken in de modder: regentijd!

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika.     Daar de oorspronkelijk ingediende offerte uit 2017 dateerde, diende eerst opnieuw een offerte aangevraagd te worden. Hoewel deze iets duurder uitviel, hebben wij ook voor dit project het groene licht kunnen geven: Een groter onderkomen waar 80 kinderen uit deze sloppenwijk van East-London de maaltijd kunnen gebruiken, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en waar life skills programma’s en indoor spelletjes georganiseerd kunnen worden. Maar ook voor workshops en trainingen aan de moeders over b.v. behandeling van Hiv-infecties en TBC.

Inmiddels is het fundament voor de nieuwbouw gelegd. Maar zoals Nomzamo, de leidster van het Isibindi-Safe Park ons schreef, is er momenteel -mede door de huidige droogte- een tekort aan bouwmateriaal in Zuid-Afrika. Ze hoopt echter voor het eind van het jaar het lokaaltje in gebruik te kunnen nemen.

Wij hebben ook een extra donatie aan de Stichting Friersdale Eemnes kunnen doen, waardoor het pompproject voor de school van pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika gerealiseerd kan worden.

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 2018 een aantal studentes in Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen.

Bovendien hebben wij de Stichting Caring Unites ook nog kunnen toezeggen, dat wij voor een moeder in Nepal, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, het schoolgeld voor haar twee jonge kinderen van 9 en 11 jaar ten minste vier jaar lang zullen financieren.Caring Unites Nepal project voorstel 2018

Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor.

Voor de financiële verantwoording klik op balans 31-07-2018 en op inkomsten-uitgaven 2017-2018. Voor de toelichting klik op Verantwoording 40-dagenaktie 2018 tekst.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Verantwoording 40-dagenaktie 2017

poster-2017-verkleind

 

Irrigatieproject Nepal succesvol afgerond

Water, elke druppel telt…. was onze slogan dit jaar en in Nepal is de Child Welfare Organization (CWON) direct na onze toezegging begonnen met de aanleg van het irrigatiesysteem. Met hulp van de lokale bevolking is 11,5 km pijpleiding gelegd en 9 watertanks van elk 1000 liter geplaatst.

20170329_152020

Naast training in het onderhouden van het irrigatiesysteem, kregen de dorpelingen ook onderricht in het verbouwen van groente. Verder zijn er enkele wasplaatsen gerealiseerd, waardoor ook de hygiënische omstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd. Klik op Nepal irrigatieproject 2017 verantwoording voor de financiële verantwoording, die wij van CWON ontvingen.

20170327_120603   20170327_114121           DSC03779

Voortgang kleuterschooltje in Tanzanialogo-mzee-kambee

Van de Stichting Mzee Kambee ontvingen wij recent een update en enkele foto’s over de voortgang van dit project. Eerst is er een comité in het dorp opgericht, dat toeziet op de bouw van het klaslokaaltje. Daarna zijn de betreffende autoriteiten ingelicht en de benodigde administratieve toestemming c.q. registratie afgerond. In september is er begonnen met leeghalen en opruimen van de bouwkavel en in oktober is er daadwerkelijk begonnen met het inmeten en uitgraven voor de fundatie van het gebouwtje. Uit deze grondige en democratische aanpak blijkt in ieder geval dat dit project binnen de lokale Masaai gemeenschap breed wordt gedragen.

Bouw kleuterschool Tanzania 1     Bouw kleuterschool Tanzania 2

Schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C.  logo-friersdale

De stichting Friersdale Eemnes was blij met uw steun, waardoor voor de 2 nieuwe klaslokalen van Friersdale, het schoolproject van pater Wynand van Wegen in Zuid-Afrika nog 75 tafeltjes en 6 stalen kasten konden worden aangeschaft.

Daarnaast hebben wij ook in 2017 een aantal studentes in Nepal kunnen blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

Voor de actie klik op onze  Folder 2017 water elke druppel.

Voor de financiële verantwoording klik op: balans 01-08-2017verantwoording fin. 2017 en verantwoording 40-dagenaktie 2017-1

VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2016

40DAGEN_Poster2016.indd“Wij luiden de BEL voor ’n rondavel” was ons motto voor de vastenactie 2016 en door uw donaties luidt de schoolbel weer voor veel kansarme kinderen, van een zwaar door aardbevingen getroffen bergdorpje in Nepal tot aan een krottenwijk in Zuid-Afrika.

In het Isibindi-Safe Park in Duncan Village (Zuid-Afrika), ons hoofdproject voor 2016, is men meteen met de bouw van een nieuwe rondavel gestart om voor het regenseizoen klaar te zijn. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen voor de allerkleinsten aangeschaft (zie ook: safe-park-dankbrief-juni-2016).

Meer informatie over alle projecten, die wij in 2016 hebben gesteund, zie: verantwoording-40dagenaktie2016-tekst  en voor de financiële verantwoording zie: balans-08-08-2016 en inkomsten-uitgaven-2015-2016.

VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2015

40DAGEN_Poster2015-1.inddDoor uw bijdragen hebben we wederom veel kinderen en vrouwen een kans kunnen geven op een betere toekomst door goede scholing maar ook gezondheidszorg.

Het hoofdproject, waarvoor wij tijdens de vastentijd 2015 actie hebben gevoerd, was een nieuw schoolgebouwtje voor de Tanji Life Nursery School in Gambia. En wij kunnen nu al berichten, dat het met de nieuwbouw van dit schooltje voorspoedig gaat en dat dit al voor het eind van het jaar klaar zal zijn (zie ook de website van Sjoerd Weiler: http://www.tanjilifenurseryschool.com onder het kopje Nieuws).

In de 40dagenaktie2015 tekst vindt u meer informatie over alle projecten, die wij in 2015 hebben gesteund.

Klik hier voor de volledige tekst en financiële verantwoording 2015: verantwoording40dagenaktie2015 , balans 30-09-2015 en opbrengsten_uitgaven 30-09-2015

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2014

Voor 2014 voerden wij tijdens de 40-dagentijd actie onder het motto:40-dagen poster 2014 fc kleur

Investeren in Leren.  Met een relatief kleine investering een hele gemeenschap sterker maken, waardoor deze beter is voorbereid op een goede toekomst. Klik hier voor de uitgebreide foldertekst: 40dagenaktie2014-2 tekst

Door uw bijdrage hebben we wederom veel kinderen en (jonge) vrouwen de kans gegeven om te leren en ze hebben die kans ook gegrepen.

De bouw van het multifunctioneel trainingscentrum voor vrouwen in Nepal is inmiddels in volle gang. Het moet vrouwen en kinderen een goed onderkomen bieden om zich verder te ontwikkelen in onder meer lezen en schrijven maar ook in gezondheidszorg.???????????????????????????????? Kortom, een trainingscentrum primair gericht op de vrouwen, maar waar de hele gemeenschap van zal profiteren.

Klik hier voor Nepal Trainingscentrum.

Zie voor meer informatie ook: www.childwelfarenepal.nl

Amrita, een van de Nepalese kinderen die dankzij u de kans heeft gekregen om de lagere en middelbare school te kunnen doorlopen (klik hier voor Dankbrief leerling Amrita Nepal), is inmiddels aan haar vierjarige studie Bachelor in Business Administration begonnen. Daarnaast kunnen wij het schoolgeld voor nog 2 kinderen in Nepal dankzij uw bijdrage financieren.

Onze steun aan Friersdale, het project van Pater van Wegen in Zuid-Afrika zorgt ervoor dat er weer een jaar lang twee kleuterjuffen voor de klas kunnen staan.  Klik hier voor Friersdale dankbrief.  Zie voor meer informatie ook: www.friersdale-eemnes.nl. Daarnaast hebben wij een dringend Aansoek om Hulp van deze school kunnen honoreren, door de kosten voor groot onderhoud van de Watersuiwering een jaarlang voor onze rekening te nemen.

Schoolkinderen Tanzania

Child-KWK schoolkinderen

Door onze steun aan het schoolproject voor aids-wezen in Tanzania van de stichting Child kunnen een 60-tal door aids verweesde, maar zelf kerngezonde kinderen naar school gaan.

Klik hier voor brief CHILD Dank voor ontvangen steun ’13 .

Zie voor meer informatie ook: www.stichtingchild.nl.

Eveneens goede resultaten behaalt de Stichting Caring Unites uit Laren, die zich inzet voor goed onderwijs in Nepal. Reden om ook dit jaar drie vrouwelijke studenten goede huisvesting te bieden in een beschermde omgeving, een belangrijke voorwaarde voor jonge vrouwen in Nepal om door te kunnen leren. Klik hier voor Dankbrief Caring Unites Nepal met profielen studentes.  Zie voor meer informatie ook: www.caringunites.com.

????????????????????????????????Onder het motto Investeren in Leren vragen wij van de vrouwen en kinderen die wij steunen een duidelijk offer. En wij kiezen de projecten zoals ieder jaar zorgvuldig uit, waarbij we er ook op toezien dat het geld goed besteed wordt en dat de begunstigden hard werken voor het beste resultaat. De stichtingen worden geleid door mensen die zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten, met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een goede, inspirerende toekomst te bieden.

Door uw bijdrage waren wij weer in staat hen hierbij financieel te steunen.

Klik hier voor de volledige tekst van de verantwoording 2014: verantwoording40dagenaktie2014

Klik hier voor de financiële verantwoording 2014: Overzicht inkomsten-uitgaven 2014 en balans 31-12-2014

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2013

Poster 2013 kleinKlik hier voor de uitgebreide foldertekst:40dagenaktie2013_folder

Onder het motto “Onderwijs overwint Armoede” voerden wij in 2013 actie voor verschillende schoolprojecten:

In Nepal steunen wij de stichting Caring Unites, een Larense stichting die recent een hostel heeft opgericht voor tienermeisjes die of een vervolgopleiding willen/kunnen doen of een vak willen leren, door de huisvestingskosten voor 3 meisjes voor een periode van 3 jaar te financieren.  Klik hier voor info: Nepal – Caring Unites vervolgopleiding tieners .  Zie voor meer informatie ook: www.caringunites.com.

Dit in aanvulling op 5 leerlingen van een andere school in Nepal die we al de kans bieden om hun school af te maken. Klik hier voor info: Nepal Nieuwsbrief_winter_2011 .  Zie ook voor meer informatie: www.childwelfarenepal.nl.

Ook de Larense stichting Lakeland Foundation is zeer blij met uw bijdrage, waarmee ze les- en hulpmiddelen kunnen aanschaffen voor een nieuw te starten opleiding voor meisjes tot onder meer kapster en secretaresse aan de Ukunda Youth Polytechnic school in Kenia.

Secretaresse-opleiding Kenia 2

Secretaresse-opleiding Kenia 2

Klik hier voor meer info: Ukunda Youth Polytechnic meisjesopleiding

Op 20-03-14 ontvingen wij reeds een uitgebreide terugkoppeling over de voortgang van dit project. Inmiddels zijn niet alleen de leslokalen gebouwd en ingericht, ook zijn er al twee leerkrachten aangesteld en de eerste leerlingen aangenomen.

Klik hier voor meer informatie: Meisjesopleiding Ukunda Youth Polytechnic Kenia verantwoording

hair-beauty-courses-kenia-2.jpg

hair-beauty-courses-kenia-2.jpg

De Keniaanse stichting Kufanya, die zich inzet voor de Sunrise Junior Academy, heeft met uw ondersteuning de school van nieuwe latrines kunnen voorzien en een veilige omheining.  Zie voor meer informatie ook: www.kufanyafoundation.org.

De stichting Maak Ethiopië Gezonder heeft een donatie ontvangen, waardoor bedden gekocht konden worden voor een kraamkliniek. Klik hier voor  Dankbrief Maak Ethiopië Gezonder.  Voor meer informatie zie ook: www.maak-ethiopie-gezonder.nl

In Tanzania kunnen we meer dan 70 weeskinderen de kans geven om naar school te gaan. Zie voor meer informatie: www.stichtingchild.nl.

Ook de Stichting Solidariteit Panama van Pater Roberto Gonzales dankt ons wederom in een uitgebreide brief voor onze bijdrage, die enkele studenten de kans biedt om drie jaar naar school te gaan. Klik hier voor Panama studenten-project Padre Roberto en voor Profiel van UBALDO, student in Panama, Profiel van FIDEL, student in Panama en Profiel van DANILO, student in Panama.   Zie voor meer informatie ook: www.fusodep.com en http://solidariteit-panama.blogspot.nl/.

Een ander doorlopend project is het steunen van 2 kleuterleraressen in Friersdale, het project van Pater van Wegen in Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie: www.friersdale-eemnes.nl.

Nepal waterput

Nepal waterput

Nepal toiletgebouw

Nepal toiletgebouw

Naast deze onderwijsprojecten hebben we ook een deel van het geld besteed aan enkele projecten, zoals het bouwen van waterputten, toiletgebouwen en waterpompen voor  irrigatie-doeleinden in Nepal. Zie ook voor meer informatie: www.childwelfarenepal.nl.

Voor de financiële verantwoording van dit project klik hier: Nepal verantwoording irrigatieproject.

Kortom, met uw bijdrage bieden we daadwerkelijk een groep kansloos gewaande kinderen een kansrijke toekomst. Niet in het minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor deze projecten. Wij willen dan ook iedereen hartelijk danken die ons heeft geholpen om te helpen!

Klik hier voor de volledige tekst van onze verantwoording: verantwoording40dagenactie2013-2

Klik hier voor de financiële verantwoording: Verantwoording 40 dagenaktie 2013 fin en balans 31-12-2013

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VERANTWOORDING 40-DAGENAKTIE 2012

Klik hier voor de uitgebreide foldertekst:40-dagenaktie 2012-1        40dagenposter 2012

Onder het motto “Banden met Verre Landen” hebben wij in 2012 succesvol actie gevoerd voor een Rescue Car voor Padre Roberto Gonzales in Panama. Al de eerste nacht na ontvangst van de reddingswagen moest Padre Roberto in actie komen om een twee maanden oude baby met ademhalingsmoeilijkheden eerste hulp te bieden en naar een ziekenhuis te brengen. Klik hier voor  Reactie Padre Roberto op steun Rescue Car Panama.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zie voor meer informatie ook: www.fusodep.com en http://solidariteit-panama.blogspot.nl/.

Daarnaast hebben wij een aantal kleinere en lopende projecten kunnen steunen, zoals:

–           Inrichting Faizi-basisschool in Chili voor de Mapuche-indianen (zie voor meer informatie :ECOM – Faizi ontwikkelingsproject Chili). Zie ook Reactie op steun Faizi school

–            Het Kiwakukki-schoolproject van de stichting Child: “Ook weeskinderen willen weer naar school”, een project opgezet door KIWAKKUKI (Kilimanjaro-vrouwen tegen aids) in Tanzania. Klik hier voor uitgebreide informatie: KWK weer naar school Okt 2012 . Zie voor meer informatie ook: www.stichtingchild.nl.

–           Het Panama Studenten-project van Father Roberto Gonzales: voor 3 jaar ondersteuning van 3 studenten. Klik hier voor Panama studenten-project Padre Roberto en voor Profiel van UBALDO, student in Panama, Profiel van FIDEL, student in Panama en Profiel van DANILO, student in Panama.  Zie voor meer informatie ook: www.fusodep.com en  http://solidariteit-panama.blogspot.nl/.

 –          Ondersteuning van 2 kleuterleraressen in Friersdale, het project van Pater van Wegen in Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie: www.friersdale-eemnes.nl.

–           Informatica-project voor een meisjes-opvanghuis in Brazilië (APAM – Vereniging ter Promotie van het meisje/jonge vrouw). Klik hier voor uitgebreide informatie: Informatica project meisjesschool Brazilie (APAM)

Voor de financiële verantwoording 2012 klik hier: verantwoording 40 dagenaktie 2012

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s