40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


Schoon water, bron voor een beter bestaan

 Poster 2019.jpeg

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van schoon water, gezondheid en hygiëne, en scholing.

Een waterput en meer voorzieningen voor Sheini in Ghana.

Vorig jaar is er in Sheini met uw steun door de Stichting Barbarugo uit Waverveen een bamboeplantage van 6 hectaren in Sheini aangelegd. Maar het duurt nog 4 jaar, voordat het bamboe groot en sterk genoeg is om voor bijvoorbeeld de bouw of verbetering van huizen en bruggen gebruikt te kunnen worden. Bouwmaterialen van elders vandaan halen is erg kostbaar. Het dorp ligt zeer geïsoleerd en is vooral in de regentijd niet of zeer moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij ook dit jaar de dorpsbewoners helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gebrek aan schoon drinkwater is door alle inwoners van Sheini als grootste probleem genoemd. Men is nu afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend. Wij hebben daarom de Stichting Barbarugo toegezegd, dat wij actie gaan voeren voor de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp.

Huidige verpleegpost Sheini

Voor verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini is het verder dringend noodzakelijk, dat de bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

Daarnaast is het van belang, dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water.

Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar.

Drie elementaire behoeften die de levensomstandigheden van de 110 gezinnen in Sheini aanzienlijk zullen verbeteren: schoon drinkwater, gezondheidszorg en goede voedselvoorziening. Dit kan niet wachten, totdat de bamboe rijp is en de dorpsbewoners met de opbrengst in hun eigen gemeenschappelijke behoeften kunnen voorzien. Graag willen wij daarom met uw steun deze drie projecten dit jaar nog in Sheini realiseren.

Daarnaast hebben wij nog onze schoolprojecten in Nepal. Een van onze studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Wij hebben alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest ons alleen nog Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

Ook zijn wij in contact met de stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied rond de gelijknamige berg (3200  meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

Ton’s contactpersoon in Sailung, Krishna Shresta, een gediplomeerd onderwijzer, heeft inmiddels een schooltje opgezet in Sailung, deels mogelijk gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning. Op dit moment ontvangen zo’n 40 kinderen onderwijs. Na het overlijden van Ton heeft Krishna de school naar Ton vernoemd en met de kinderen een mooie herdenkingsceremonie gehouden.

Het huidige schoolgebouwtje
Dik ingepakt les geven

De eind vorig jaar opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung wil nu het werk van Ton voortzetten. Het huidige (hopelijk tijdelijk) schooltje is opgetrokken uit golfplaten en is verstoken van water en elektriciteit, dus ook geen verwarming.

De stichting heeft zich daarom als doel gesteld een aardbevingsbestendig schoolgebouw neer te zetten, dat onderdak biedt aan niet alleen 150 kinderen, maar waar ook volwassenen onderwijs kunnen volgen.

De bouwtekeningen zijn klaar, de lokale autoriteiten hebben de grond al beschikbaar gesteld, maar er dient nog veel werk verzet te worden, voordat er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Wij zullen dit project volgen en, indien mogelijk, ook hier met uw hulp een steentje bijdragen aan de realisatie van dit schoolgebouw.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.

Helpt u ons hen te helpen?


De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes heeft weer dankzij uw bijdrage alle voor dit jaar gekozen projecten mogelijk kunnen maken.

Onder het motto: Bamboe, méér dan een plant……hadden wij voor 2018 als hoofdproject gekozen voor een bamboeplantage voor Sheini in Ghana. Ons streven was een plantage van 4 hectare te verwezenlijken, maar uiteindelijk hebben we de Stichting Barbarugo 6 hectare kunnen toezeggen. De coördinator van dit project in Ghana, de heer Menno Wolters, komt eind september weer naar Nederland en zal op zondag 30 september tijdens de dienst van 10.00 uur in De Ontmoetingskerk in Laren dit project en de voortgang nader toelichten. Zie ook: http://barbarugo.org en http://tiny.cc/bamboe.

Sheini transport stekjes blijft steken

18-09-06 Transport van bamboestekjes blijft in Sheini steken in de modder: regentijd!

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika.     Daar de oorspronkelijk ingediende offerte uit 2017 dateerde, diende eerst opnieuw een offerte aangevraagd te worden. Hoewel deze iets duurder uitviel, hebben wij ook voor dit project het groene licht kunnen geven: Een groter onderkomen waar 80 kinderen uit deze sloppenwijk van East-London de maaltijd kunnen gebruiken, huiswerkbegeleiding kunnen krijgen en waar life skills programma’s en indoor spelletjes georganiseerd kunnen worden. Maar ook voor workshops en trainingen aan de moeders over b.v. behandeling van Hiv-infecties en TBC.

Inmiddels is het fundament voor de nieuwbouw gelegd. Maar zoals Nomzamo, de leidster van het Isibindi-Safe Park ons schreef, is er momenteel -mede door de huidige droogte- een tekort aan bouwmateriaal in Zuid-Afrika. Ze hoopt echter voor het eind van het jaar het lokaaltje in gebruik te kunnen nemen.

 

We zullen u over de voortgang van dit project verder op de hoogte houden.

Wij hebben ook een extra donatie aan de Stichting Friersdale Eemnes kunnen doen, waardoor het pompproject voor de school van pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika gerealiseerd kan worden.

 

 

Verder heeft de 40-dagenaktie ook weer in 2018 een aantal studentes in Nepal kunnen steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen.

Bovendien hebben wij de Stichting Caring Unites ook nog kunnen toezeggen, dat wij voor een moeder in Nepal, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, het schoolgeld voor haar twee jonge kinderen van 9 en 11 jaar ten minste vier jaar lang zullen financieren.Caring Unites Nepal project voorstel 2018

Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor.

Voor de financiële verantwoording klik op balans 31-07-2018 en op inkomsten-uitgaven 2017-2018. Voor de toelichting klik op Verantwoording 40-dagenaktie 2018 tekst.

 

 

 

 

 

 


De Dag van Pasen gloort…., dus tijd voor actie!

40DAGEN_Poster5-2018.indd

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

 

Dit jaar hebben wij weer twee mooie projecten:

 

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

De Stichting Barbarugo uit Waverveen zet zich al een aantal jaren in om de droogte in Afrika op een effectieve manier te bestrijden, namelijk door het aanleggen van bamboeplantages. En daarmee helpt zij ook de lokale bevolking inkomsten te genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt.

Wij willen nu, met uw steun, de Stichting Barbarugo helpen om een bamboeplantage van 4 hectare aan te leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt zo’n 110 gezinnen met totaal 280 kinderen jonger dan 10 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur en sanitaire voorzieningen, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien.

Met de aanleg van een bamboeplantage wordt de eerste stap gezet voor het genereren van eigen inkomsten voor de inwoners van Sheini. Zo krijgen zij met de bamboeplant een toekomst in eigen hand!

Bamboe-stekjes 2

Bamboe-planters

 

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika

Onder het motto ”Wij luiden de BEL voor een Rondavel” hebben wij in 2016 succesvol actie gevoerd voor het Isibindi Safe Park (Zuid-Afrika). Hier worden kleine kinderen uit Duncan-Village, een krottenwijk van Buffalo-City, overdag opgevangen en kunnen hun oudere broers of zusjes daar na schooltijd hulp krijgen bij hun huiswerk en verdere praktische zaken, zoals het leren omgaan met geld en het maken van een keuze voor een opleiding. In het voorjaar van 2017 is een delegatie vanuit de gezamenlijke BEL-kerken op bezoek geweest in Duncan Village. Tijdens dit bezoek is ons al gebleken, dat er dringend behoefte is aan een extra accommodatie voor de kinderen. Het door ons geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de kleintjes bedoeld. Maar bij slecht weer maken ook de oudere kinderen hier gebruik van en dit zorgt nogal eens voor problemen, aangezien er maar ruimte is voor max. 40 kinderen.

Isibindi kinderen kantoortje

Door ruimtegebrek wijken de kleintjes uit naar het kantoortje.

Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80 kinderen in passen. Het is de bedoeling om dit nieuwe onderkomen ook te gaan gebruiken voor huiswerkbegeleiding, het organiseren van life skills programma’s en indoor spelletjes. Graag zouden wij dit mooie project met uw steun willen afronden met de bouw van deze extra accommodatie.

Zie ook onder Projecten/Actueel of download hier onze folder 40-dagenaktie 2018

 

 


Wij houden u graag op de hoogte over de voortgang van onze projecten.

Irrigatieproject Nepal succesvol afgerond

20170329_152020Water, elke druppel telt…. was onze slogan dit jaar en in Nepal is de Child Welfare Organization (CWON) direct na onze toezegging begonnen met de aanleg van het irrigatiesysteem. Met hulp van de lokale bevolking is 11,5 km pijpleiding gelegd en 9 watertanks van elk 1000 liter geplaatst. Naast training in het onderhouden van het irrigatiesysteem, kregen de dorpelingen ook onderricht in het verbouwen van groente. Verder zijn er enkele wasplaatsen gerealiseerd, waardoor ook de hygiënische omstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd. Klik op Nepal irrigatieproject 2017 verantwoording voor de financiële verantwoording, die wij van CWON ontvingen.

20170327_120603   20170327_114121           DSC03779

Voortgang kleuterschooltje in Tanzania

Van de Stichting Mzee Kambee ontvingen wij recent een update en enkele foto’s over de voortgang van dit project. Eerst is er een comité in het dorp opgericht, dat toeziet op de bouw van het klaslokaaltje. Daarna zijn de betreffende autoriteiten ingelicht en de benodigde administratieve toestemming c.q. registratie afgerond. In september is er begonnen met leeghalen en opruimen van de bouwkavel en in oktober is er daadwerkelijk begonnen met het inmeten en uitgraven voor de fundatie van het gebouwtje. Uit deze grondige en democratische aanpak blijkt in ieder geval dat dit project binnen de lokale Masaai gemeenschap breed wordt gedragen.

Bouw kleuterschool Tanzania 1     Bouw kleuterschool Tanzania 2

Officiële opening landbouwschool Panama

Zoals eerder gemeld, heeft dit project, waarvoor wij in 2016 actie hebben gevoerd, aanvankelijk wat vertraging opgelopen door ernstige gezondheidsklachten van Pater Roberto. Maar nu heeft hij ons trots kunnen berichten, dat de landbouwschool in Cerro Plata op 10 juni 2017 officieel in gebruik is genomen. De naam van de school is “Escuela Agropedagògica Padre Pedro Hulsebosch”. Pater Piet Hulsebosch is de enig nog in leven zijnde en inmiddels 91-jarige Kruisvaarder van Sint Jan in Panama. Alle dagen is hij nog actief als priester in verschillende kerken.

Noticia-1a-150x150     Noticia-1c-150x150     Noticia-1b-150x150     Noticia-1d-150x150

Deze mooie resultaten konden alleen worden gerealiseerd dank zij uw hulp.

Maar we zitten niet stil. De werkgroep van de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes beraadt zich alweer over enkele mooie en interessante projecten voor de komende vastenactie, waarvoor wij hopelijk weer op uw hulp mogen rekenen.


Wij hebben wederom gezinnen in de allerarmste gebieden een kans op een beter leven kunnen bieden.

PC De Levensboom actie 2017

PC De Levensboom actie 2017

 

Dankzij uw steun kunnen meer kinderen in de allerarmste landen toegang krijgen tot goed onderwijs.

 

Met name willen wij hierbij de leerlingen van de basisscholen PC De Levensboom, De Binckhorst-St. Jan en Het Noorderlicht in het bijzonder bedanken voor hun inzet, wat totaal de fantastische opbrengst van ruim € 3.200,– heeft opgeleverd.

 

Water, elke druppel telt … !

Dat was ons motto voor de vastenactie 2017 met als hoofdproject een irrigatiesysteem voor een drietal dorpjes in Nepal. Zo’n 67 families kunnen nu niet alleen in hun eigen levensonderhoud voorzien, maar ook over schoon drinkwater beschikken, waardoor hun leefomstandigheden op hygiënisch gebied sterk worden verbeterd.

DSC00555

Logo Mzee Kambee

 

Ook de stichting Mzee Kambee, die zich inzet voor een Masaai gemeenschap in Tanzania, is zeer blij met uw donatie, waardoor nu een lang gekoesterde wens gerealiseerd kan worden: een nieuw klaslokaaltje en nieuw lesmateriaal voor de kansarme kinderen in Nadanya en omstreken (zie ook http://www.stichtingmzeekambee.nl) .

logo-friersdale

Ook het nog ontbrekende schoolmeubilair voor de 2 nieuwe klaslokalen van de school van Pater Wynand van Wegen in Friersdale Zuid-Afrika kon worden aangeschaft.

 

Met uw bijdragen hebben wij ook dit jaar weer een aantal kansloos gewaande kinderen en hun gezinnen een kansrijke toekomst kunnen bieden. Water, elke druppel telt, dus elk centje helpt! Niet op z’n minst doordat mensen zich geheel belangeloos inzetten voor de door ons gekozen projecten. Iedereen, die ons heeft geholpen om dit mogelijk te maken, hartelijk dank hiervoor.

Voor de financiële verantwoording klik op: Verantwoording fin. 2016-2017 , balans 01-08-2017  en op Verantwoording 40-dagenaktie 2017-1.

 


Mooie acties in Blaricum ten bate van de Interkerkelijke 40-dagenaktie

Kruiskuilers Lentebal 2017Het Lentebal in Het Vitus

Op zaterdag 1 april wordt door De Kruiskuilers in het Vitusgebouw te Blaricum weer een Lentebal georganiseerd. Het belooft weer een (ont)span-nende avond te worden, want De Kruiskuilers “Flikken het in Blaricum”. De opbrengst van deze avond zal weer traditiegetrouw ten goede komen aan de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes.

 

De Passie

Kruisweg-statie-Jan-Toorop-150x150

Statie Jan Toorop

Blaricum

st. vituskerk

 

Na het succes van vorig jaar zal op zondag-middag 2 april zal om 15.30 uur in de St. Vituskerk in Blaricum weer een Passie-uitvoering ten gehore worden gebracht. Dit keer wordt het lijdensverhaal belicht vanuit het oogpunt van Maria, de moeder van Jezus. Cuno Lavaleije heeft het verhaal geschreven en hij zal ook de verteller zijn. Het Timeless koor, onder leiding van Henri Boelen, levert weer de muzikale bijdrage door het zingen van passende liederen, waarin wordt getracht het verhaal naar onze tijd te halen.

Na afloop is er een deurcollecte waarin om een vrijblijvende bijdrage wordt gevraagd. De opbrengst zal, na aftrek van de onkosten, ook hier weer ten goede komen aan de interkerkelijke 40-dagenaktie. Voor meer info zie ook De Passie 2017 flyer.

“Water, elke druppel telt….. dus elk centje helpt”   is het motto voor de scholieren op de KB Bernardus. En elke bijdrage helpt bij het realiseren van onze doelstellingen voor dit jaar: Een irrigatieproject in Nepal, een kleuterschooltje in Tanzania en schoolmeubilair voor de RK Friersdale school van Pater Wynand van Wegen in Zuid-Afrika.

Het belooft een mooi weekend te worden!

 

 

 


Water, elke druppel telt

poster-2017-verkleind

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Projecten die worden aangedragen door mensen (met bindingen) hier uit de regio. Mensen die zich geheel belangeloos voor hun projecten inzetten.

Ook voor dit jaar hebben wij weer een aantal mooie en aansprekende projecten, die wij met uw steun hopen te realiseren:

 

Onder het motto: Water, elke druppel telt … voeren wij actie voor een irrigatieproject in Nepal om zo een menswaardiger bestaan te kunnen bieden aan een gemeenschap van zo’n 600 mensen.

Daarnaast hopen wij een kleuterschooltje in Tanzania te kunnen realiseren en de R.K. Friersdale school (van pater Wynand van Wegen) van schoolmeubilair te voorzien.

Voor uitgebreide informatie over deze projecten zie onder “Actueel” of klik hier: Folder 2017 water elke druppel.

Wij willen graag kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

 


EEN HARTVERWARMEND ‘DANK JE WEL’ VANUIT HET ISIBINDI SAFE PARK, ZUID-AFRIKA

wp_20170202_002

Voordat we van start gaan met de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes 2017, willen we jullie eerst nog deelgenoot maken van het warme welkom, dat twee leden van onze werkgroep ten deel viel tijdens hun bezoek aan het Isibindi Safe Park in Duncan Village (East London). Voor dit kinderopvang-project hebben wij vorig jaar actie gevoerd onder het motto: Wij luiden de BEL voor ’n rondavel.

Tijdens hun rondreis afgelopen maand in Zuid-Afrika kwamen Tim en Ria ook in de buurt van Duncan Village, waar naar schatting zo’n 300.000 mensen onder zeer erbarmelijke omstandigheden wonen. Gezinnen van 7 à 8 personen opgepropt in meestal uit golfplaten opgetrokken hutten. De foto’s geven weliswaar een indruk, maar om het leven hier zelf van zo dichtbij mee te maken, is een hele speciale ervaring (zachtjes uitgedrukt).

dscn0915dscn0930

In overleg met Nomzamo, de drijvende kracht achter het Safe Park, zijn Tim en Ria onder begeleiding naar het Isibindi Safe Park gebracht. Het mede door de Interkerkelijke 40-dagenaktie geschonken gebouwtje en de speeltoestellen staan er keurig bij. De oude vrijgekomen rondavel dient nu als dienstwoning. De bewoners zijn blij met hun nieuwe onderkomen met eigen sanitaire voorzieningen en het Safe Park wordt op deze wijze dag en nacht bewaakt, wat ook hier helaas noodzakelijk is. Na de tocht door de immense krottenwijk ervaar je het Safe Park met recht als een veilige plek, een oase midden in die chaos. Hier kunnen dagelijks zo’n 60 tot max. 100 kinderen spelen en/of rustig hun schoolhuiswerk maken. De kinderen hebben wekenlang uitgekeken naar ons bezoek, getuige de mooie tekeningen en de ingestudeerde liedjes.

Na vele omhelzingen en “high five’s” gaan de kinderen tegen 5 uur, voor het donker wordt, weer op “huis” aan. Echter niet voordat ze nog een dikke boterham en een bekertje limonade of melk hebben verorberd. Maar ook bij ons heeft het bezoek een diepe indruk achtergelaten. En vooral veel respect voor de Mama’s, die ondanks tegenslagen en soms moeilijke omstandigheden, hun steentje blijven bijdragen aan een betere toekomst voor deze kinderen.

isibinsi-safe-garden-met-nieuw-gebouw

dscn0981