40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

Schoon water, bron voor een beter bestaan

 Poster 2019.jpeg

Al meer dan 40 jaar voert de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten en zijn er met uw steun vele mooie projecten in de derde wereld gerealiseerd.

Dit jaar hebben wij een aantal projecten op het gebied van schoon water, gezondheid en hygiëne, en scholing.

Een waterput en meer voorzieningen voor Sheini in Ghana.

Vorig jaar is er in Sheini met uw steun door de Stichting Barbarugo uit Waverveen een bamboeplantage van 6 hectaren in Sheini aangelegd. Maar het duurt nog 4 jaar, voordat het bamboe groot en sterk genoeg is om voor bijvoorbeeld de bouw of verbetering van huizen en bruggen gebruikt te kunnen worden. Bouwmaterialen van elders vandaan halen is erg kostbaar. Het dorp ligt zeer geïsoleerd en is vooral in de regentijd niet of zeer moeilijk bereikbaar. Daarom willen wij ook dit jaar de dorpsbewoners helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

Gebrek aan schoon drinkwater is door alle inwoners van Sheini als grootste probleem genoemd. Men is nu afhankelijk van twee verouderde waterputten, op enige afstand van het dorp gelegen en bovendien niet voor iedereen toereikend. Wij hebben daarom de Stichting Barbarugo toegezegd, dat wij actie gaan voeren voor de bouw van een waterput en pomp in het centrum van het dorp.

Huidige verpleegpost Sheini

Voor verbetering van de hygiënische omstandigheden in Sheini is het verder dringend noodzakelijk, dat de bestaande verpleegpost wordt verbeterd en uitgebreid met een sanitair blok. Elementaire zaken als verband, medicijnen, onderzoektafel, tissues, injectiespuiten en een toilet(reservoir) ontbreken.

Daarnaast is het van belang, dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water.

Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar.

Drie elementaire behoeften die de levensomstandigheden van de 110 gezinnen in Sheini aanzienlijk zullen verbeteren: schoon drinkwater, gezondheidszorg en goede voedselvoorziening. Dit kan niet wachten, totdat de bamboe rijp is en de dorpsbewoners met de opbrengst in hun eigen gemeenschappelijke behoeften kunnen voorzien. Graag willen wij daarom met uw steun deze drie projecten dit jaar nog in Sheini realiseren.

Daarnaast hebben wij nog onze schoolprojecten in Nepal. Een van onze studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Wij hebben alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest ons alleen nog Rejina, die onze steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Ook willen wij graag via de stichting Caring Unites een moeder in Nepal helpen, die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen.

Ook zijn wij in contact met de stichting Ton Memorial School Sailung. Deze stichting draagt de naam van de vorig jaar in Nepal overleden Ton van den Brink uit Laren. Ton heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor verbetering van het onderwijs in Sailung, een gebied rond de gelijknamige berg (3200  meter), in het oosten van Nepal, aan de voet van het Himalaya-gebergte. Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

Ton’s contactpersoon in Sailung, Krishna Shresta, een gediplomeerd onderwijzer, heeft inmiddels een schooltje opgezet in Sailung, deels mogelijk gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning. Op dit moment ontvangen zo’n 40 kinderen onderwijs. Na het overlijden van Ton heeft Krishna de school naar Ton vernoemd en met de kinderen een mooie herdenkingsceremonie gehouden.

Het huidige schoolgebouwtje
Dik ingepakt les geven

De eind vorig jaar opgerichte stichting Ton Memorial School Sailung wil nu het werk van Ton voortzetten. Het huidige (hopelijk tijdelijk) schooltje is opgetrokken uit golfplaten en is verstoken van water en elektriciteit, dus ook geen verwarming.

De stichting heeft zich daarom als doel gesteld een aardbevingsbestendig schoolgebouw neer te zetten, dat onderdak biedt aan niet alleen 150 kinderen, maar waar ook volwassenen onderwijs kunnen volgen.

De bouwtekeningen zijn klaar, de lokale autoriteiten hebben de grond al beschikbaar gesteld, maar er dient nog veel werk verzet te worden, voordat er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Wij zullen dit project volgen en, indien mogelijk, ook hier met uw hulp een steentje bijdragen aan de realisatie van dit schoolgebouw.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit, we gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.

Helpt u ons hen te helpen?

Reacties zijn gesloten.