40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes

Bouwen aan een betere Toekomst

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al 45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten.

Voor 2021 vragen wij uw steun voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in Tanzania.

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal

De Stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van, de uit Blaricum afkomstige, Nelleke Alders hebben wij in het verleden, met uw hulp, al een paar keer financieel kunnen steunen. Met deze bijdrage zijn al verscheidene ontwikkelingsprojecten in Nepal succesvol gerealiseerd.

De Stichting CWON heeft zich nu het lot aangetrokken van de inwoners van Bandar Jhula. Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle van het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver van de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor hen niet beschikbaar. De dichtstbijzijnde stad met ziekenhuis is 86 km verwijderd en om deze te bereiken ben je met de bus al 6 uur onderweg en vervolgens is het nog 1,5 uur lopen.

Recent zijn er al door de stichting CWON 22 handpompen in het gebied geplaatst voor drinkwater. Maar dat is lang niet toereikend. De verder weg wonende dorpelingen moeten nog steeds water halen uit vennen en rivieren. Zwaar en tijdrovend werk en het water is verre van schoon. Ook het gevaar van dorstige wilde dieren uit het Chitwan National Park, zoals tijgers, rhino’s, beren en olifanten is groot. Graag willen wij eraan bijdragen, dat er meer waterpompen in dit gebied geïnstalleerd kunnen worden.

Het grootste deel van de bevolking werkt net over de grens in India, waar ze als koelie worden uitgebuit en zwaar onderbetaald. Maar het ontbreekt hen aan voldoende vakkennis om beter betaald werk te kunnen verrichten.

Wij willen nu graag met uw steun de inwoners van dit dorp ook helpen om zich te ontwikkelen, zodat zij beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Naast persoonlijke hygiëne en gezondheidszorg, huizenbouw en meubelmakerij, is er ook grote behoefte aan trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt.

De trainingen worden door 3 trainers gegeven aan 20 groepen van elk ten minste 50 personen. Dit is een kostbare aangelegenheid, omdat het niet alleen om lesgeld en -materiaal gaat, maar ook dient er gezorgd te worden voor eten en drinken voor alle cursisten.

Een toiletgebouw voor het kleuterschooltje in Tanzania

In 2017 hebben wij de Stichting Mzee Kambee kunnen helpen om een kleuterschooltje te bouwen voor de kinderen uit het Masaai dorp Nadanya. De kinderen gaan nu met veel plezier naar school. En tijdens de lockdown, toen de scholen en universiteiten in Tanzania maandenlang gesloten waren, hebben ook de studenten en leerlingen uit Nadanya en directe omgeving, in kleine groepjes, mooi gebruik kunnen maken van dit schoollokaaltje. Destijds heeft men echter, in hun enthousiasme om een schooltje te bouwen, vergeten om toiletten in het bouwplan op te nemen. Er is toen door de lokale gemeenschap eigenhandig een pitlatrine gebouwd, maar deze voldoet niet aan de eisen en bouwvoorschriften van de overheid.

De huidige voorzieningen zijn onvoldoende om het schooltje open te houden op de langere termijn. Volgens de voorschriften dient er voor jongens en meisjes een gescheiden toilet met eigen ingang te komen.

Daarnaast wil men graag het terrein rondom de school omheinen met een hekwerk en een poort, om de koeien en geiten buiten het schoolterrein te houden.

De Stichting Mzee Kambee vraagt ons nu of wij hen kunnen helpen, aangezien de lokale gemeenschap niet het geld en de middelen hebben voor een deugdelijk toiletgebouw.

Daarnaast rekent de stichting Caring Unites in Nepal nog op ons voor het schoolgeld voor twee leerlingen, Nishan en Sushant, de zoontjes van moeder Samitha Bhujel, die door de zware aardbeving in 2015 haar man heeft verloren.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage.

Helpt u ons hen te helpen?

Reacties zijn gesloten.