40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


Met School meer Toekomst

Voor 2020 vraagt de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun voor de realisatie van een nieuw aardbevingsbestendig schoolgebouw in Sailung, een dorpje in Nepal aan de voet van het Himalaya-gebergte.

Over het algemeen is het leven in Sailung redelijk goed door de landbouw, veeteelt en bosbouw, die hier mogelijk zijn. Het onderwijs is echter van een zeer laag niveau. De ongeletterdheid is groot en veel kinderen krijgen geen onderwijs.

De uit Laren afkomstige Ton van den Brink heeft zich jarenlang ingezet voor verbetering van het onderwijs. Helaas is Ton tijdens zijn laatste bezoek aan Sailung in 2018 overleden. Om zijn werk te kunnen voortzetten is nu de Stichting Ton Memorial School Sailung opgericht.

Ton’s contactpersoon in Sailung, Krishna Shresta, heeft zelf door sponsoring in Kathmandu kunnen studeren. Na het behalen van zijn Master Sociale Wetenschappen is hij naar zijn geboortedorp teruggekeerd, om samen met zijn vrouw Shanti een schooltje te starten. Eerst aan huis en later in een eenvoudig schoolgebouwtje, wat deels mogelijk werd gemaakt door de fondsenwerving van Ton vanuit Nederland en deels met lokale ondersteuning.

Dit schoolgebouwtje telt slechts 4 “lokaaltjes”, waardoor het aantal leerlingen wordt beperkt tot 47. De vraag naar goed onderwijs in de regio is echter groot.

Het schooltje is opgebouwd uit boomstammen en golf-platen. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond, er zijn geen ramen en de wind waait er door de spleten. Het sanitair bestaat uit een gammel bouwwerkje met daarin 2 kinder-hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. In de winter is het enorm koud en de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer daarentegen is het er heel heet.

Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

Door de stichting is al heel wat voorwerk verzet het afgelopen jaar. De door de lokale autoriteiten beschikbaar gestelde grond is geĆ«galiseerd en de bouwtekeningen zijn klaar. In november heeft een vrijwilliger van de stichting, de uit Blaricum afkomstige Jan Post, de bouwlocatie bezcht en onder meer bij een drietal bouwbedrijven in Katmandu offertes aaangevraagd. Citaat van Jan: “Ik heb zeer veel gereisd, maar dit was wel de meest enerverende trip ooit”.

Het schoolgebouw moet uiteindelijk 3 kleuter- en 6 lagere klassen, een docentenkamer en een keukentje kunnen herbergen. Dit zal in 3 fases worden gerealiseerd. De eerste fase behelst de bouw van 8 lokalen. Hiermee zal in het tweede kwartaal 2020 worden gestart. Een hele uitdaging, maar wij hopen nu met uw steun ons steentje te kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van dit mooie project.

Krishna Shresta met zicht op de Himalaya

Voor meer informatie over de stichting Ton Memorial School Sailung bezoek hun website: http://www.stichtingtonsailung.nl

Verder willen wij ook graag het lopende project van Pater van Wegen steunen: Zonnepanelen voor het “Koshuis” en de school in Friersdale om zo minder afhankelijk te zijn van de stroomvoorziening, die in Zuid-Afrika vaak (eigenlijk dagelijks) uitvalt.

Dit kan evenwel alleen met uw financiƫle bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?