40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


Verantwoording 40-dagenaktie 2021

Ondanks dat er ook dit jaar in de 40-dagentijd door de corona-uitbraak helaas geen kerkdiensten gehouden konden worden, bent u, parochianen en gemeenteleden uit Laren, Blaricum en Eemnes, ons niet vergeten.
Voor 2021 hebben wij uw steun gevraag voor een ontwikkelingsproject in Nepal en een toiletgebouw voor een schooltje in Tanzania onder het motto:
Bouwen aan en betere Toekomst

Een toiletgebouw voor het kleuterschooltje in Tanzania

In juli 2017 heeft Stichting Mzee Kambee met uw hulp een kleuterschool kunnen bouwen voor de Maasai kinderen in het dorp Nadanya in Tanzania. De bouw van de kleuterschool is in oktober 218 naar volle tevredenheid afgerond en in gebruik genomen.

Ruim 30 kinderen uit Nadanya en omliggende dorpen maken met veel plezier gebruik van de kleuterschool.

Eind vorig jaar ontvingen wij van Stichting Mzee Kambee een aanvullend verzoek om de kleuterschool te voorzien van een dubbel toiletgebouw en om het schoolterrein te omheinen met een hekwerk. Na onze toezegging is men in maart 2021 meteen aan de slag gegaan om voor het nieuwe schooljaar klaar te zijn. In augustus 2021 heeft men de werkzaamheden van het toiletgebouw en het hekwerk inderdaad kunnen afronden. De kleuterschool voldoet nu aan alle eisen van de Tanzaniaanse overheid.

De kinderen uit Nadanya zeggen: ASANTE SANAI ! Hartelijk dank voor uw hulp.

Ontwikkelingsproject Bandar Jhula Nepal

Zoals eerder vermeld, heeft de stichting Child Welfare Organizaton Nepal (CWON) van, de uit Blaricum afkomstige, Nelleke Alders zich het lot aangetrokken van de inwoners van Bandar Jhula. Bandar Jhula ligt in de Madi-vallei, midden in de jungle van het Chitwan National Park, op de grens met India. 546 families leven er onder zeer moeilijke omstandigheden, ver van de bewoonde wereld. Basisvoorzieningen, zoals schoon drinkwater, goede gezondheidszorg en scholing zijn voor hen niet beschikbaar.

De uitvoering van het ambitieuze plan van de stichting CWON, betere drinkwatervoorziening en scholing voor deze bevolking, heeft helaas ernstige vertraging opgelopen. Niet alleen heeft de Delta-variant van het Covid-19 virus in dit gebied hard toegeslagen, maar ook heeft zware regenval, met grote aardverschuivingen als gevolg, ervoor gezorgd dat wegen voor langere tijd onbegaanbaar waren geworden.

De stichting heeft hier wel noodhulp in de vorm van voedselvoorziening kunnen verlenen.

De laatste berichten zien er echter hoopvol uit. Naar verwachting zullen nu binnen afzienbare tijd meer handpompen voor schoon drinkwater geïnstalleerd kunnen worden. En ook de trainingen op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt aan 20 groepen van 50 personen zullen nu binnenkort gegeven gaan worden.

De stichting Caring Unites in Nepal laat weten dat het goed gaat met Nishan en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij het schoolgeld sponsoren.

Tenslotte ontvingen wij van de stichting Ton Memorial School Sailung een terugkoppeling, die wij graag met u willen delen. Ondanks dat de materiaaltoevoer door de strenge lock-down begin mei helemaal stagneerde, is er met man en macht doorgewerkt. En zij zijn nu blij en trots, dat de eerste fase van het schoolproject eind juni is afgerond. Zodra de scholen weer open mogen, zullen de eerste lessen in het prachtige nieuwe gebouw kunnen worden gegeven. In 9 maanden is mede door uw steun een geweldig resultaat gerealiseerd.

Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Hierbij de financiële verantwoording 2021: