40 dagen aktie

De interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes


Verantwoording 40-dagenaktie 2022

Voor 2022 heeft de interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes uw steun gevraagd en ook weer ruimhartig gekregen voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal onder het motto:

Moeder en kind, onze zorg.

Een medische steunpost en geboortecentrum in Sailung

Wij brengen u nog even in herinnering, dat Sailung onderdeel uitmaakt van Shailungeshwar, een samenwerkingsverband van 8 dorpen in het Dolakha-district in de Janakpur-zone in het noordoosten van Nepal. Het gebied beslaat 100 km2 en telt ruim 13.000 inwoners. Met steun van Unicef is er een klein medisch (nood)steunpunt geopend met beperkte openingstijden. Voor echte medische zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 à 4 uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck).

Nu er mede door uw steun een mooi schoolgebouw door de Stichting Ton Memorial School Sailung is gerealiseerd, heeft het dorp-ontwikkelingscomité gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een uitgebreider medisch steunpunt annex geboortecentrum, met 6 kamers voor medische- en bevallingsondersteuning, tijdelijke opname en voor het verblijf van de medische staf. Een perceel rijksgrond in de omgeving van de school is hiervoor beschikbaar.

Het doel is continu, 24 uur per dag, medische zorg voor de circa 3.000 inwoners van Sailung en directe omgeving. Ook zal de lokale overheid borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle exploitatiekosten.

Voor de afbouw van de school heeft de Stichting Ton Memorial School voldoende fondsen binnengekregen, maar voor de realisatie van het medisch steunpunt annex geboortecentrum heeft men ons dus weer gevraagd of wij hen hierbij financieel kunnen ondersteunen.

Door uw gulle bijdragen hebben wij de stichting nu het mooie bedrag van € 25.000,– kunnen toezeggen. Op onze toezegging ontvingen wij de volgende reactie van een blij verraste Jan Post (uit Blaricum afkomstig en vrijwilliger bij de stichting): “Misschien ook mooi om te melden is dat we al een principe toezegging hebben van de Wilde Ganzen dat deze ons vervolgprojecten gaan ondersteunen met een bonus van 50%. De donatie Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes van € 25.000 wordt daarmee tot € 37.500 verhoogd. Wat een super start.”

De stichting is de afgelopen maanden nog druk geweest met het afronden van nog lopende zaken rond het schoolgebouw (o.a. het invoeren en lossen van een container met geschonken schoolmeubilair en lesmateriaal bleek een enorme en tijdrovende klus). Maar men verwacht nu voor het eind van het jaar aan de slag te kunnen gaan, als de locatie door de plaatselijke autoriteiten bouwrijp is gemaakt.

Ook hebben wij via de stichting Caring Unites in Nepal de alleenstaande moeder van Nishan en Sushant, de twee leerlingen waarvoor wij het schoolgeld 4 jaar hebben gesponsord, in het afgelopen corona-jaar nog financieel kunnen ondersteunen.

Als werkgroep van de interkerkelijke 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd zeer zorgvuldig uit. We gaan daadwerkelijk met de stichtingen in gesprek en zien er scherp op toe dat al het ingezamelde geld goed wordt besteed. De stichtingen worden alle geleid door mensen, vaak (met bindingen) hier uit de regio, die zich geheel belangeloos inzetten voor hun project. Met als enige doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een kansrijke toekomst te bieden.
Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?

Financiële verantwoording 2022